29. 8. 2011.

Korumpirana direktorka osnovne škole u Kladovu

Prijem u radni odnos novih nastavnika zaustavila je direktorka osnovne škole u Kladovu, kršeći zakon o osnovama vaspitanja i obrazovanja (član 130), koji precizira da se odluka o prijemu u radni odnos radnika mora doneti u roku od 30 dana.

Razlog tome nije neiskustvo direktorke koja je skoro preuzela dužnost direktora, već zla namera da na mesto nastavnika zadrži nestručne osobe, koje po zakonu NE ispunjavaju uslove da budu nastavnici u osnovnoj školi.

Naime, nedelju dana pre objave konkursa za prijem u radni odnos, kada su svi u Kladovu znali da će konkurs biti raspisan, diplomirani profesor matematike i informatike, D. L. iz Beograda, je otišla da ostavi svoju radnu biografiju (CV). Tada je direktorka neljubaznim glasom odgovorila: ‘NAMA NIKO NE TREBA!!!’, ‘NAMA NIKO NE TREBA!!!’. Možda je to u  Srbiji u kojoj ona živi sasvim normalno, ali većina nas zna da je korupcija tu umešala prste.

Na konkursu objavljenom nedelju dana kasnije, prijavila se samo jedna osoba koja ispunjava sve uslove, ali nije podobna jer zna kako odjekuju tonovi ’NAMA NIKO NE TREBA!!!’, ‘NAMA NIKO NE TREBA!!!’.

Ostaje da se vidi šta će preduzeti nadležni organi, a roditeljima dece, kojima nastavu drže nestručne osobe, neka je Bog u pomoći!!!