15. 5. 2013.

Električar

Bbiblioteka
Centar za kulturu
19320 Kladovo, 22. septembar 4

Električar

USLOVI: IV stepen stručne spreme, obrazovni profil: električar-energetike, sa dve godine radnog iskustva i položen vozački ispit za „B“ i „C“ kategoriju; ostali uslovi propisani Zakonom o radu. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Biblioteka „Centar za kulturu“ (prijava na konkurs), 22. septembar 4, 19320 Kladovo.

Specijalista anestezije sa reanimacijom


Zdravstveni centar Kladovo
Kladovo, Dunavska 1-3
tel. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Specijalista anestezije sa reanimacijom

Opis posla: poslovi specijaliste anestezije sa reanimacijom u Službi za polikliničku delatnost.

USLOVI: VII/2 stepen stručne spreme, lekar specijalista, položen specijalistički ispit, licenca za lekare. Radno iskustvo: nije uslov; obezbeđen smeštaj. Konkurs je otvoren do popune radnog mesta. Zainteresovani kandidati se na gorenavedeni broj telefona, elektronskim putem ili poštom na gorenavedene adrese, obraćaju osobi za kontakt: Slađani Natošević.