8. 2. 2014.

Predlog za uvođenje kamera u učionicama

Zbog sve većeg porasta nasilja među decom i prema deci, mnoge škole su se odlučile za uvođenje kamera u vannastavnim prostorijama. Međutim, to se za sada ne praktikuje u učionicama, pod izgovorom da se time narušava privatnost dece! Kako je moguće da se ta ista privatnost ne narušava ako se dete snima u hodniku, školskom dvorištu, ostalim školskim vannastavnim prostorijama, gde dete provodi slobodno vreme?

Razmislite, koliko puta je Vaše dete došlo i izjavilo da ga je na času profesor ili drug maltretirao, da nije bilo u mogućnosi da prati nastavu, da se nastava ne odvija kako treba, da je bezrazložno dobio  neku ocenu ili udaljen sa nastave? 

Uvođenjem kamera u učionicama može detaljno da se isprati svaki deo časa gde se sumnja na neku nepravilnost. Vrlo lako se može utvrditi svačija odgovornost, činjenje ili ne činjenje, i ponašanje svih aktera časa i toka obrazovanja dece.
Da li ste za uvođenje kamera u učionicama?