20. 1. 2013.

Otvoreno pismo upravnom odboru NevenZA UPRAVNI ODBOR
PREDŠKOLSKE USTANOVE
,,NEVEN”, KLADOVO
Na osnovu člana 130. stav 5, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, podnosim vam
PRIGOVOR

na odluku broj 26. od 11.01.2013. godine o izabranom kandidatu za radno mesto knjigovođa-kontista na određeno vreme, do povratka radnice sa porodiljskog odusustva i pobijam navedenu odluku u celosti sledećim činjenicama:

Direktorka nije bila objektivna prilikom odlučivanja. Na poništenje prethodnog konkursa objavljenog u publikaciji Poslovi, broj 491, uložila sam prigovor upravnom odboru, inspekciji rada i inspekciji prosvete. Sa prigovorom koji sam uputila upravnom odboru direktorka je išla kod poslodavaca članova moje porodice. Na taj način, direktno ili ne, vrši pritisak na celu moju porodicu zbog uloženog prigovora. Takva osoba ne može biti objektivna kada odlučuje o mojoj prijavi na konkurs za dato radno mesto. 

Stav direktorke da ona može da zaposli kog hoće i da nijedan zakon ne može da joj zabrani kog će ona da zaposli je zabrinjavajući. Takav stav takođe govori o objektivnosti direktorke. Ne radi se samo o tome da li je direktorka objektivna ili ne, ovde su ugrožena ustavna prava na rad iz Ustava R.S. član 60, stav 3.

Dana 18.01.2013 oko 11:00h, htela sam da pogledam uslove pod kojima je izabran kandidat za radno mesto kontista-knjigovođa, ali sekretar škole je odbio da mi omogući uvid u rang listu i da mi da bilo kakav odgovor, uz odjašnjenje da direktorka to ne dozvoljava. Ovim mi je uskraćeno pravo na adekvatan prigovor, a to je dovoljan razlog da se sporna odluka poništi i kompletan postupak ponovi.
Postoji mogućnost da se ovim prikriva krivično delo iz člana 164. Krivičnog zakonika, pa vas molim da ukoliko otkrijete neke činjenice koje su u suprotnosti sa zakonom obavestite policiju.

Iz odluke se ne može zaključiti da je direktorka tražila mišljenje upravnog odbora što je morala da uradi po članu 130, stav 4, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Iz odluke se ne može zaključiti da je direktorka pribavila dokaz o neosuđivanosti izabranog kandidata, ne vidi se da li izabrani kandidat ima odgovarajuću stručnu spremu, ne vidi se da li je izabrani kandidat bolji od bilo kog drugog kandidat, a ne dozvoljava se da se ove informacije provere. Ovako izgledaju demokratija, socijalna pravda, ljudska prava i slobode (Ustav R.S. član 1.) kada postupak sprovodi direktorka predškolske ustanove Neven!

Na osnovu iznesenog, očekujem od vas da poništite spornu odluku direktorke o izabranom kandidatu, da definišete jasne uslove prijema u radni odnos, da rangirate kandidate i najboljeg kandidata da zaposlite. Postupak koji je sprovela direktorka je pun nepravilnosti i pod velikim je znakom pitanja. Ne treba zaboraviti da je direktorka pre ovog postupka prekinula prethodni postupak za prijem u radni odnos i da će o tome svoju ocenu dati inspekcija prosvete.

Poštovani članovi upravnog odbora, danas vi sedite u odboru i razmatrate, ali sutra kada vaša deca budu tražila posao, u tim odborima će sedeti neko drugi. Razmislite kako ćete se osećati, kada vaša deca budu prolazila kroz sve ovo. Ovde se radi samo o zameni radnice koja je na porodiljskom odsustvu. Plašim se da pomislim šta li se radi kad su ozbiljnije stvari u pitanju.
-------------------------------------------------------------------------
Kako ocenjujete rad direktorke predškolske ustanove Neven?