24. 3. 2012.

Selo opustelo, hrana, naravno, poskupela

Godinama se vodi politika koja je uspešno dovela seljaka - do prosjačkog štapa. Sela se prazne, jer mladi u očaju traže posao u gradu umesto da žive komotno na svojoj dedovini. U selima su ostali samo stari ljudi koji se jedva prehranjuju umesto da pune ambare. Kuće su trošne, a neka sela koja su bila poljoprivredni centri nemaju ni prodavnicu.

Opštinski odbor SNS Kladovo je nezadovoljan i žestoko se protivi sadašnjoj agrarnoj politici koja je:
  • uvela porez na sve repro materijale za poljoprivredu
  • preraspodelila budžetska sredstva na štetu poljoprivrede
  • značajno usporila uspostavljanje neoghodnih institucija...
Takođe zahtevamo da se preispita privatizacija PTK Ključ jer slutimo da tu ima obeležija korupcije i da će to sve imati dalekosežne negativne efekte na poljoprivredu opštine Kladovo. Zaključujemo da nedostatak kredita i visoke kamatne stope ograničavaju mogućnost poljoprivrednih proizvođača da finansiraju osnovna sredstva, te mogućnost finansiranja poljoprivredno-prerađivačke delatnosti.

Enormno povećanje svih taksi pri izvozu poljoprivrednih proizvoda što umanjuje konkurentnu sposobnost ionako malog izvoza, odnosno minornog izvoza.

Ovakva agrarna i fiskalna politika aktuelne vlade dovela je do enormnog povećanja cene koštanja poljoprivrednih proizvoda i drastično smanjila konkurentnost sposobnosti domaćeg proizvoda.


SRPSKA NAPREDNA STRANKA - Kladovo