6. 10. 2012.

Sistemska korupcija prilikom zapošljavanja

Imajući u vidu USTAV REPUBLIKE SRBIJE, član 60, koji kaže:

SVIMA SU, POD JEDNAKIM USLOVIMA, DOSTUPNA SVA RADNA MESTA,

svako zapošljavanje bez javno objavljenog konkursa i bez unapred poznatih uslova, jeste kršenje osnovnih ljudskih prava.

KRIVIČNI ZAKONIK, član 164:
(1) Ko svesnim kršenjem propisa ili na drugi protivpravan način uskrati ili ograniči pravo građana na slobodno zapošljavanje na teritoriji Srbije pod jednakim uslovima,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa ili opštih akata o pravima građana za vreme nezaposlenosti i time nezaposlenom licu uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada.

Info Kladovov će objaviti svako zapošljavanje bez prethodno objavljenog javnog konkursa i tražiće odgovornost za kršenje osnovnih ljudskih prava.