30. 3. 2012.

Izdržite poljoprivrednici još mesec dana!


Ove godine poljoprivrednici mogu podići podsticajna sredstva bez obzira da li su uplaćivali penziono i zdravstveno osiguranje. Tom odlukom se broj poljoprivrednika koji primaju podsticaj tri puta povećao, što pokazuje da je stanje u poljoprivredi katastrofalno! Ljudi nemaju da plaćaju sebi PIO!!!

Drugim rečima, samo svaki treći poljoprivrednik ima pravo na lečenje. A šta je sa ostatlim članovima njihove porodice? Imaju li oni pravo da se leče!?

Gde su nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava deteta? Zašto ne intervenišu da se deci poljoprivrednika, koji sebi nisu mogli da uplate PIO, overavaju zdravstve knjizice? Iako je zakonom o zdravstvenom osiguranju omogućeno, deci i trudnicama iz poljoprivrednih porodica se ne overavaju zdravstvene knjižice!!! Idite i pitajte na šalteru, pa ćete videti! Samo ako spomenete zakon onda može! Ali kako poljoprivrednici mogu da znaju zakone o pravima deteta i trudnica?! Malo im je briga, sad će zakone da proučavaju.  

Ako poljoprivrednik ima više od 2 hektara zemljišta, nijedan član njegove porodice nema pravo na socijalnu pomoć! SRAMOTA!!! Jel to neko hoće da kaže da 2 hektara više vrede od stana u Beogradu?Zašto Rasim Ljajić, kad je tako solidaran i svima poklanja, što ne dozvoli da i poljoprivrednici mogu dobijati socijalnu pomoć. I deca poljoprivrednika bi se školovala, jela salamu i pila jogurt za doručak! Dobro bi došlo da imaju 6 000 dinara mesečno. To je pola plate u Kladovu!

Šta je sa Dečijim dodacima za decu poljoprivrednika? Koje dete prima dečiji dodatak? Nađite jedno, ne mora više!!!

Poljoprivrednik neće umreti od gladi. Uveć će imati koru hleda koju može da pojede, ali često samo to i jede! Možda je jedini spas za poljoprivrednike da izbori budu svake godine.