5. 9. 2011.

АД „ЂЕРДАП ТУРИСТ “ - конкурс за посао

АД „ЂЕРДАП ТУРИСТ “
КЛАДОВО
Дунавска 50, Кладово
тел. 019/801-520, 019/801-388

Кувар једноставних јела

УСЛОВИ:
III степен стручне спреме,
минимум 12 месеци радног искуства у струци;
рад у сменама, радно време 8 сати дневно,
обезбеђена исхрана, лице старости до 30 година;
програм „Прва шанса 2010“ - замена лица.

ОСТАЛО:
Конкурс је отворен до 30.09.2011.
Заинтересовани кандидати треба да се јаве
на горенаведене бројеве телефона, oсобама
за контакт: Смиља Радић, Љубиша Накуло-
вић.