3. 6. 2012.

Trajanov most

... Trajanov most podignut je 104.-105. godine na Dunavu, nizvodno od današnjeg Kladova sa srpske strane i Turnu Severina sa rumunske strane, za vreme rimskog cara Trajana.

Ovaj most, izgrađen od kamena, dugačak 1127 metara, sa svodovima 19 metara iznad nivoa vode i 20 stubova raspona oko 50 metara, bio je najveći most u Rimskom Carstvu i 1000 godina je važio za najduži most ikada sagrađen
 ...


Ostaci mosta na rumunskoj strani
Opširnije o Trajanovom mostu možete pročitati ovde >> link