10. 5. 2012.

Rezultati lokalnih izbora 2012

Prema potvrdi opštinske izborne komisije, u novom sazivu SO Kladovo će biti 28 odbornika i to:
12 odbornika sa liste Demokratske Stranke - DS
8 odbornika sa liste Srpske Napredne Stranke - SNS
6 odbornika sa liste Socijalističke Partije Srbije - SPS
2 odbornika sa liste Demokratske Stranke Srbije - DSS
Opštinska izborna komisija je utvrdila da je na lokalnim izborima glasalo 12483, odnosno 53%  od 23408 građana upisanih u birački spisak.

Neregularnost Izbora 2012

Na održanim izborima 6.05.2012 godine na teritoriji opštine Kladovo uočene su nepravilnosti u postupku glasanja kada je u pitanju pravilo da birač može da na biračkom mestu pristupi glasanju samo uz pružanje na uvid biračkom odboru važeće lične karte, važeće pasoša ili važeće vozačke dozvole koja sadrži jedinstveni matični broj građana.
Kako saznajemo od građana, biračima je dozvoljeno da glasaju i bez linčnih isprava.

Zbog uočenih nepravilnosti, skreće se pažnja svima koji sprovode i koji se brinu za regularnost izbora da obrate pažnju na Krivični zakonik i na članove zakona koje se odnose na Krivična dela protiv izbornih prava: 
......
Povreda prava glasanja
Član 155
(1) Ko drugog u nameri da mu onemogući vršenje prava glasanja, protivzakonito ne upiše u spisak glasača, izbriše iz tog spiska ili ga na drugi protivpravan način spreči ili omete da glasa,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ko silom ili pretnjom prinudi drugog da na izborima, glasanju o opozivu ili na referendumu vrši ili ne vrši pravo glasanja ili da glasa za ili protiv određenog kandidata odnosno predloga,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem
Član 156
(1) Ko drugome nudi, daje, obeća nagradu, poklon ili kakvu drugu korist da na izborima ili referendumu glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv određenog lica odnosno predloga,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko zahteva ili primi poklon ili kakvu drugu korist da na izborima ili referendumu glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv određenog lica odnosno predloga.
(3) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini član biračkog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem,
kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.
(4) Poklon ili druga korist oduzeće se.

Zloupotreba prava glasanja
Član 157
(1) Ko na izborima ili na referendumu glasa umesto drugog lica pod njegovim imenom ili na istom glasanju glasa više od jedanput ili koristi više od jednog glasačkog listića,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Član biračkog odbora koji omogući drugome da izvrši delo iz stava 1. ovog člana,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Sastavljanje netačnih biračkih spiskova
Član 158
Ko u nameri uticanja na rezultate izbora ili na referendumu, sačini netačan birački spisak,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Sprečavanje održavanja glasanja
Član 159
(1) Ko silom, pretnjom ili na drugi protivpravan način spreči održavanje glasanja na biračkom mestu,
kazniće se zatvorom do tri godine.
(2) Ko ometa glasanje izazivanjem nereda na biračkom mestu usled čega glasanje bude prekinuto,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Povreda tajnosti glasanja
Član 160
(1) Ko na izborima ili referendumu povredi tajnost glasanja,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.
(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini član biračkog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Falsifikovanje rezultata glasanja
Član 161
Član organa za sprovođenje izbora ili referenduma ili drugo lice koje vrši dužnosti u vezi sa glasanjem, koji dodavanjem ili oduzimanjem glasačkih listića ili glasova pri prebrojavanju ili na drugi način izmeni broj glasačkih listića ili glasova ili objavi neistinit rezultat glasanja,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Uništavanje dokumenata o glasanju
Član 162
(1) Ko uništi, ošteti, oduzme ili prikrije glasački listić ili neki drugi dokument o glasanju na izborima ili na referendumu,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini član biračkog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.