7. 12. 2013.

Kik boks klub "Kladovo-Đerdap"

PIB: 106712267
Broj računa u banci: 205-160397-17
Telefon 1: +381 19 82069
Telefon 2: +381 63 1307410

Zastupnici
Davor Vujaković

Sportski savez opštine Kladovo

PIB: 100696185
Broj računa u banci: 180-71212000034540
180-71212000034540
Telefon 1: +381 (0)19 800665
Telefon 2: +381 (0)19 808080
Faks: +381 (0)19 800666

Zastupnici
Aleksandar Brndušojević
Petar Đurđević

Ženski odbojkaški klub "Đerdap" Kladovo

PIB: 100697678
Broj računa u banci: 180-712121000019214
Telefon 1: +381 60 0808837
Telefon 2: +381 19 808080
Faks: +381 19 808540

Zastupnici
Ime i prezime: Živojin Bogojević

Muški Odbojkaški klub"Đerdap" Kladovo

PIB: 100696193
Broj računa u banci: 180-7121210000359-95
Telefon 1: +381 (0)19 810810
Faks: +381 (0)19 810800
Internet adresa: www.okdjerdap.com

Zastupnici
Ime i prezime: Mileta Adžić

Karate klub "Kladovo"

Broj računa u banci: 180712121000020863
Telefon : +381 (0)19 807455
Faks: +381 (0)19 807455

Zastupnici
Miloš Šeremetović
Saša Šeremetović

Fudbalski savez opštine Kladovo

PIB: 100697475
Broj računa u banci: 180-712121000091285
Telefon : +381 (0)63 7670222


Zastupnici
Radoje Đurović
Aleksandar Dobrić