10. 9. 2011.

Konkurs turističke organizacije Kladovo

Turistička organizacija Kladova  obaveštava sve građane,udruženja i organizacije ,da je Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija,raspisala konkurs za finansiranje projekata za razvoj  i unapređenje turizma u okviru tri programa:Razvoj turističke destinacije,Diverzifikacija ruralne ekonomije kroz turizam i Turističke investicije u aktivno učenje.Programsko  područje obuhvata i kladovsku opštinu.
Jedan od ciljeva ovih finansijskih programa je izgradnja kapaciteta lokalnih aktera koji pružaju usluge i proizvode kao i bolje umrežavanje ,bolji kvalitet usluga,povećanje konkurentnosti itd.Program dodele bespovratnih sredstava namenjen je ,između ostalog,privatnim preduzetnicima,preduzećima,turističkim organizacijama. Konkurs je otvoren do 26.septembra, a dodatne i detaljne informacije mogu se dobiti u Turističkoj organizaciji Kladova.