1. 2. 2012.

Održan je sajam turizma


Sajam Turizma
u okviru Projekta "Integralni razvoj turizma u opštinama Kladovo i Požežena" 30. i 31. januara 2012. godine od 09,00 do 17,00  časova, u prostorijama Doma kulture Dunavska broj 7, Kladovo
Agenda

              Ponedeljak  30. januar 2012. godine
     
• 09:00 -10:00 Okupljanje i registracija učesnika    
                               
• 10:00 -10:10 Otvaranje sajma (dobrodošlica i uvodna reč zvaničnika Opštine Kladovo)
• 10:10-10:30 Prezentacija aktivnosti pratećeg partnera na projektu (predstavnik opštine Požežena iz Rumunije)
• 10:30-11:00 Prezentacija Projekta (menadžer projekta , Mina Novaković)
• 11:00-11:30  Pauza za kafu i posluženje
• 11:30-12:00 Prezentacija turističkih lokaliteta i turističke ponude na teritoriji opštine Kladovo (direktor Turističke organizacije Kladovo, Nevenka Boldorac)
• 12:00-13:00  Poseta učenika OŠ "Vuk Karadžić" i Turističkog odeljenja Gimnazije "Sveti Sava" Kladovo
• 13:00-15:00  Ručak
• 15:00 -17:00  Obilazak Tvrđave Fetislam i gradskog parka "Jezero" ( organizovan prevoz)


        Utorak 31. januar 2012. godine
• 09:00 -10:00 Okupljanje i registracija učesnika    
• 10:00 -11:30 Prezentacija tehničke dokumentacije Tvrđave Fetislam ("Forma Antika" Niš, direktor Sima Gušić dipl.ing.arh)  
                           
•   11:30-12:00 Pauza za kafu i posluženje
•   12:00-13:00 Obilazak sajma ( organizovana poseta Udruženja za  pomoć osobama ometenim u razvoju "Nada")
• 13:00-15:00  Ručak
• 15:00-17:00  Izbor najlepših crteža dece OŠ "Vuk Karadžić" , izloženih na sajmu i dodela nagrada
Zatvaranje sajma
                     
Napomena: Za sve pozvane učesnike koji svoje prisustvo na sajmu prijave najkasnije do petka 27. januara biće obezbeđen smeštaj (noćenje u Hotelu "Đerdap" 30/31 januar), ishrana i troškovi prevoza.