5. 2. 2012.

Planirajte na vreme svoju budućnost

Negujte svoje znanje,
neka ono raste sa Vama...

Već sad razmišljajte!
ŠTA STUDIRATI?

Ako ste kreativni, želite da stvarate materijalna dobra ili da njima upravljate, da se bavite biznisom, da jednog dana imate svoje preduzeće - onda su za Vas studije tehnike logičan izbor.
Tehnički fakultet u Boru, Univerziteta u Beogradu, pruža Vam veliki izbor tehničkih zanimanja. Studirajte prema usaglašenim normama Evropske zajednice koje predviđa Bolonjska deklaracija. Tehnički fakultet u Boru nudi Vam kontinuirano obrazovanje u vidu:
  • Osnovnih studija (4 godine, diplomirani inženjer)
  • Diplomskih studija (1 godina, zvanje master odgovarajuće struke)
  • Doktorskih sudija (3 godine, zvanje doktor tehničkih nauka)

na sledećim studijskim programira:
  • Rudarsko inženjerstvo
  • Metalurško inženjerstvo
  • Tehnološko inženjerstvo
  • Inženjerski menadžment

Tehnički fakultet u Boru je član Univerziteta u Beogradu, našeg najstarijeg i najpoznatijeg univerziteta. Inženjeri koji su diplomirali na ovom fakultetu uspešno rade širom sveta. Studentima na budžetu obezbeđen je smeštaj i ishrana u studentskom domu (rang hotela sa tri zvezdice).

Info telefon: 030/422-375
adresa: Vojske Jugoslavije 12
sajt: www.tf.bor.ac.rs