6. 10. 2011.

2 000 nezaposlenih u Kladovu

Krajem avgusta je prema podacima ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u Kladovu, evidentirano 2.112 nezaposlenih lica.

Polovina njih je bez kvalifikacija, sa IV stepenom stručne spreme je 442, sa trećim stepenom 339, a sa fakultetskom diplomom 67 lica. Kako navode odgovorni u Kladovskoj ispostavi NSZ tokom osam ovogodišnjih meseci zaposleno je 1.113 lica, 766 na određeno i 339 na neodređeno vreme, od toga 448 žena.

Izvor: http://www.danas.rs

Prekid u napajanju električnom energijom

Zbog planiranih radova na zameni izolatora, kao i na odrzavanju 10kV dalekovoda "Kladovo - Donji Ključ - Korbovo" i "Kladovo - Vajuga - Korbovo", bez napajanja električnom energijom ostaće:

- četvrtak 06.10.2011. od 09:00 do 12:00 naselja Vajuga, Korbovo, Rtkovo, Velika Vrbica
- četvrtak 06.10.2011. od 14:00 do 18:00 naselja Kostol, Mala Vrbica, Kladovo (vikendice Pesak)