21. 3. 2011.

Turistička organizacija Kladovo

Turistička organizacija Kladova je najavila da će se uskoro u Kladovu održati stručno predavanje na temu seoskog turizma, nove kategorizacije i uvođenja standardizacije etno proizvoda , kao druga u nizu edukacija u 4 opštine Istočne Srbije u organizaciji RARIS-a(Regionalne agencije za razvoj Istočne Srbije). Prema rečima direktorke Turističke organizacije,Nevenke Boldorac, prva edukacija iz projekta Autentično etno iz Istočne Srbije realizovana je u Negotinu.Oko 150 izdavaoca seoskog smeštaja,proizvođači etno proizvoda, članovi Udruženja koja se bave suvenirskom proizvodnjom i drugi zainteresovani građani , prisustvovali su predavanju eksperata iz oblasti seoskog turizma i etno baštine. U okviru projekta -Ustanovljavanje i promocija etno standarda u seoskom turizmu – planirana je izrada studije, kao i vodiča za seoska domaćinstva , izrada kataloga seoskih domaćinstava i web prezentacije ovog kataloga. Program većinskim delom finansira nemačka organizacija za tehničku saradnju -GTZ -u okviru svog projekta „Lokalni ekonomski razvoj u regionu Dunava’’, uz podršku opštine Kladovo i RARIS-a.

8. 3. 2011.

Budite prvi na Google

U marketingu je najbitnije da informacija dodje do pravog kupca. Mi  zarad postizanja takvog cilja koristimo internet tehnologiju i činjenicu da se sve više  potencijalnih kupaca“ nalazi na internetu.
U dogovoru sa Vama, biramo ključne reči koje ćemo na Google pretraživaču rezervisati za vaš oglas. Kada „potencijalni kupac“ ukuca ključnu reč na Google pretraživaču izaćiće mu Vaš oglas, reklama ili sajt.
Ovakvim načinom reklamiranja stičete prednost u odnosu na konkurenciju, a samim tim imaćete i veću zaradu.

Za više informacija možete nas kontaktirati na:
tel: 063/16-09-009
Alen Nikolić

4. 3. 2011.

Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima

U Kladovu je svečano položen kamen temeljac za stambenu zgradu u kojoj će biti smešteno 17 porodica raseljenih, izbeglih i socijalno ugroženih lica. Vlada SAD preko svog Biroa za stanovništvo, izbeglice i migraciju (BPRM) finansira sa $400,000 ovu izgradnju u okviru projekta pod nazivom “Obezbeđivanje dostojanstvenih stambenih rešenja za ekstremno ugrožene izbeglice i interno raseljena lica u Srbiji”, koji sprovodi Danski savet za izbeglice. Cilj projekta je da se pruži podrška u poboljšanju uslova života i obezbeđenje trajnog stambenog rešenja za 14 izbeglih i raseljenih porodica koje su smeštene u kolektivnom centru “Karataš”, kao i za tri ugrožene porodice iz Kladova. Polaganju kamena temeljca prisustvovali su komesar za izbeglice Vladimir Cucić, ambasadorka SAD Meri Vorlik, ambasador Kraljevine Danske Mete Nilsen, predsednik opštine Kladovo Dejan Nikolić, načelnik Opštinske uprave Jovan Stingić, šef Misije Danskog saveta za izbeglice Marina Kremoneze i zamenik šefa predstavništva UNHCR-a u Srbiji Anđelita Ćećere.

”Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima” je jedan od mnogobrojnih programa koje finansira Vlada SAD kako bi pomogla vladama u regionu da obezbede trajna rešenja za ugrožene grupe raseljenih i izbeglih i da reše produženu izbegličku krizu.

Predsednik Opštine Kladovo Dejan Nikolić i načelnik Opštinske uprave Jovan Stngić, upoznali su goste sa osnovnim ciljevima Strategije razvoja Opštine Kladovo,kao i sa aktuelnim i planiranim projektima unapređenja kvaliteta života u Opštini.Gostima je takođe prezentovan proizvodni program etno radova Udrženja “Misija Kreativa”, koje je clan Etno mreže Srbije.

Članovi ovog udruženja upravo su započeli svoj rad uz finansijsku i logističku pomoć USAID-a u vidu donacije grnčarske opreme i opreme za tkanje ,kao i odgovarajuće edukacije.

Antičko utvrđenje kod Rtkova

Lokalitet Glamija I nalazi se na desnoj obali Dunava, preko puta rumunskog sela Hinova, oko 3 km nizvodno od sela Rtkova. Lokalitet predstavlja prirodno manje uzvišenje na strmoj i visokoj obali Dunava i predstavlja najistaknutiju tačku prema rumunskoj strani, iz čega proizilazi njegov značaj u okviru odbrane limesa.

Prvi istraživači koji pominju postojanje utvrđenja su : Marsilji, Kanic i Fjuks. Vasić pominje Rtkovo, ali ne i lokalitet Glamiju I .

U toku kampanje sistematskog istraživanja, koja je trajala od 1980. do 1982. godine, otkriveni su ostaci dvaju utvrđenja, i to: manjeg unutrašnjeg i većeg spoljašnjeg.

Manje utvrđenje je kvadratne osnove, dimenzija 18,5 x 18,5 m sa spoljašnje, i 14,5 x 14,5 m sa unutrašnje strane, sa očuvanim zidovima u visini i do 1,5 m na pojedinim mestima. Temelji zidova su rađeni velikim rečnim oblucima i lomljenim kamenom vezanim kvalitetnim malterom. Ulaz je delimično očuvan i nalazi se na zapadnom zidu. U sredini utvrđenja otkrivene su četiri simetrično raspoređene četvrtaste zidane supstrukcije za zidane stupove, koji su nosili stražarsku kulu. Od većeg – spoljašnjeg utvrđenja, otkrivena je severozapadna, jugozapadna i severoistočna kula, kao i delovi zida na severu, zapadu i jugu.


Ovo veće utvrđenje je građeno u pravcu sever – jug, razmera 55 x 51 m. Spoj bedema i kula je ojačan jakim segmentom na kome su vidljivi tragovi ulaza u kulu, a kod svake kule su otkriveni i odgovarajući perimetralni zidovi građeni od opeke. Za razliku od starijeg – unutrašnjeg utvrđenja, koje je veoma bogato pokretnim materijalom, veće utvrđenje nije dalo skoro nikakve nalaze.

Na osnovu stratigrafije i analize pokretnih nalaza, izdvojene su dve faze života u utvrđenju: starije i mlađe.
Starija faza se odnosi na unutrašnje – manje utvrđenje, koje je bogato nalazima, i datovano je novcem Valentijana, Gracijana, Teodosija, Honorija i Arkadija u IV vek.
Mlađa faza se vezuje za veće – spoljšnje utvrđenje, koje je nalazima siromašnije od utvrđenja iz starije faze. Ova mlađa faza datovana je novcem Anastasija i Justina u kraj VI veka.

2. 3. 2011.

Turizam u Kladovu

Kladovska opština je među najprivlačnijim, najatraktivnijim i najtraženijim turističkim destinacijama u nacionalnim i međunarodnim prostorima,opšta je ocena predstavnika Turističke organizacije koji su učestvovali na 33.Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu.

Kladovski štand je privukao interesovanje i domaćih i stranih posetilaca,koji su upoznati sa turističkom ponudom-modernom plažom,hotelskim potencijalima,privatnim smeštajnim kapacitetima,kulturno-zabavnim sadržajem i arheološkim lokalitetima.


Zainteresovanima je ponuđen štampani i filmski promo materijal i ostvareni su kontakti sa mnogobrojnim partnerima,među kojima su i potencijalni investitori u kladovski turizam.

1. 3. 2011.

Nacionalni park Đerdap

Nacionalni park Đerdap se nalazi u jugoistocnom delu Evrope, u severoistocnom delu Republike Srbije, na samoj medjunarodnoj granici sa Rumunijom.
Ukupna površina Nacionalnog parka iznosi 63.608 ha, a zaštitnom zonom obuhvaceno je 93.968 ha.
Park se prostire na oko 100 km desne obale Dunava od Golupca do Karataša kod Kladova i obuhvata uzani šumoviti brdsko planinski pojas, širine 2-8 km uz Dunav, koji se izdize iznad Dunava od 50 - 800 metara nadmorske visine.
Ovo podrucje - podrucje Đerdapske klisure nacionalnim parkom proglašeno 1974. godine.
Osnovna njegova odlika je velika šumovitost (preko 64%) i izrazito bogatstvo i raznovrsnost flore, faune geomorfoloških oblika i bogatstvo kulturno-istorijskih spomenika od najstarijih epoha do danas. Oko 9% odnosno 5500 ha površine Nacionalnog parka Đerdap cini deo Dunava koji pripada SR Jugoslaviji. To Nacionalni park Đerdap cini i recnim nacionalnim parkom. Dolina Dunava sastavljena je od tri kanjonsko-klisurske doline :
• Golubacka, dugacka 14.5km, najmanje širine 230m
• Gospodjin Vir duzine 15km i najmanje širine izmedu 220m
• Kanjon Velikog i Malog Kazana duzine 19km i najmanje širine 150m
i tri kotline :
• Ljupkovska
• Donjomilanovacka
• Oršavska
Kanjonske doline usecene su u krecnjake juznih Karpata.
Đerdap, Gvozdena vrata, hiljadama godina je izazov za putnike, trgovce, ratnike i mirotvorce. To su vrata izmedju dva vazna kulturna i ekonomska dela sveta, izmedju donjeg i srednjeg Podunavlja. Đerdap je oduvek bio prirodno strateško mesto ogromnog znacaja, i u ratu i u miru. Zato je duz Đerdapa veliki broj istorijskih spomenika.