2. 6. 2015.

Možemo li očekivati novih 100 radnih mesta u Opštinskoj upravi Kladovo i manje redove na šalterima?

Ukoliko se usvoji predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru od 1 jula, opštine do 50 000 stanovnika mogle bi imati do 9.5 zaposlenih na 1000 stanovnika. >>link<<


Za Opštinu Kladovo sa preko 20 000 stanovnika bi značilo da može imati do 200 zaposlenih.

Prema važećoj unutrašnjoj sistematizaciji, u Opštinskoj upravi Kladovo trenutno je predviđeno  68 radnih mesta za 95 izvršioca. Možemo li očekivati da će Opština Kladovo zaposliti preko 100 dodatnih izvršioca, što bi sigurno značilo manje redove na šalterima?