30. 1. 2013.

Poslovi narodne odbrane - Konkurs za posao u Opštini Kladovo


Opštinska uprava
Opštine Kladovo
19320 Kladovo
Kralja Aleksandra 35
tel. 019/801-450

Poslovi narodne odbrane

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, bez obzira na zanimanje, jedna godina radnog staža; državljanstvo Republike Srbije; punoletstvo; opšta zdravstvena sposobnost; da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu. Dokumenta podneti u originalu ili u overenomprepisu. Neblagovremeno podnete i nepotpune prijave neće se razmatrati.