2. 3. 2011.

Turizam u Kladovu

Kladovska opština je među najprivlačnijim, najatraktivnijim i najtraženijim turističkim destinacijama u nacionalnim i međunarodnim prostorima,opšta je ocena predstavnika Turističke organizacije koji su učestvovali na 33.Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu.

Kladovski štand je privukao interesovanje i domaćih i stranih posetilaca,koji su upoznati sa turističkom ponudom-modernom plažom,hotelskim potencijalima,privatnim smeštajnim kapacitetima,kulturno-zabavnim sadržajem i arheološkim lokalitetima.


Zainteresovanima je ponuđen štampani i filmski promo materijal i ostvareni su kontakti sa mnogobrojnim partnerima,među kojima su i potencijalni investitori u kladovski turizam.