5. 11. 2012.

Vajuga - Karaula


U neposrednoj blizini današnjeg sela Vajuga, na putu prema Korbovu, nalazio se jedan veći rimski kastel. To je veoma uočljivo na osnovu konfiguracije terena, koji zauzima izrazito dominantan položaj u odnosu na čitavu okolini, posebno na reku Dunav.
Polazna tačka istraživanja je bila skica, koju je sačinio F. Kanic. Sondažnim istraživanjima na severozapadnom prostoru pored sadašnjeg puta Vajuga – Korbovo, otkriven je severni zid kastela sa ostacima baza za kapiju, a zidovi su konstantovani u negativu. Radi utvrđivanja istočnog bedema kastela, vršena su istraživanja na istočnom delu utvrđenja, i tom prilikom je otkrivena jedna manja jednobrodna bazilika, koja je po svojoj tehnici gradnje karakteristična za period obnove limesa u vreme Justinijana. Na severozapadnom delu otkrivena je srednjovekovna nekropola.
Na osnovu podataka dobijenih sondažnim istraživanjem, može se uočiti dug vremenski period postojanja ovog kastela, sa naglašenim kontinuitetom posle propasti rimskog carstva i obnove Justinijana.[1]


[1]   Љ. Поповић, Вајуга Караула ( извештај са археолошких истраживања 1980. године ) Ђердапске свеске II, Београд 1984., стр. 109 

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.