05.11.2012.

Prahovo - Aquae


Prahovo se nalazi na jednoj od najznačajnijih raskrsnica u Timoku i na Dunavu, u Priobalnoj Dakiji. Grad Prahovo je približno pravougaone osnove, najveće dužine unutar rovova oko 850 m, a najveće širine oko 450 m.[1] ( Slika 29 )
Utvrđenje kod Prahova je zabeleženo još krajem XVII veka od strane Marsiljija, a kasnije pred kraj XVIII veka pominje ga i Kanic i Milićević.
Arheološkim istraživanjima obavljenim prilikom izgradnje hidroelektrane Đerdap II, pokazala su da se na mestu današnjeg Prahova nalazilo prostorno i značajno sntičko naselje.[2] Na jugozapadnoj strani utvrđenja vidljiv je površinski zid znatne visine, oko 3 m, i potiče iz poznorimskog perioda. Na severnoj strani prema Dunavu, jedan potok je otkrio temelje antičkog bedema, građenog od velikih obrađenih kamenih blokova. Zidovi se pružaju paralelno sa Dunavom u dužini od 840 m. Rastojanje između severnog i južnog zida u sredini iznosi oko 485 m, a na istočnoj strani ono se smanjuje na 135 m. Otkriveni bedemi su pripadali ranovizantijskom dobu, koji su obuhvatali civilno naselje i kastel.[3] Sa spoljne strane bedema bili su rovovi. Najveći rov je bio ispred južnog bedema, širine 90 m, dok su rovovi ispred istočnog i zapadnog bedema široki 60 m. Otkriven je samo temelj kule, prečnika 8,00 m, koji je građen kamenom i malterom sa dodatkom tucane opeke. Temeljni deo kule datovan jeu drugu polovinu V veka. U Prahovu su izdvojene dve građevinske faze:
Prva faza se vezuje za vreme Anastasija.
Druga faza obuhvata vreme Justinijana, koja je u celini obuhvatala prvu fazu.[4]


[1] Ђ. Јанковић, op. Cit., 125
[2] П. Петровић, Римљани на Тимоку, Археологија Источне Србије, Београд 1997., стр.. 123.
[3] Isto.
[4] Ђ. Јанковић, op. Cit., 124 - 126

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.