05.11.2012.

Sip


Ruševine kastela se nalaze na ulazu u antički plovidbeni kanal, uzvodno od današnjeg ulaza u sipski kanal, zapadno od ušća rečice Kašajne. Kastel u Sipu je imao važnu ulogu u sistemu plovidbenog putovanja Dunavom. Kastel je, sudeći prema konfiguraciji terena, bio manjih dimenzija, tako da je u njemu mogao biti smešten menji odred koji je kontrolisao ukrcavanje odnosno iskrcavanje jedinica.
Zaštitnim arheološkim radovima koji su obavljeni 1964. i 1965. godine, ustanovljeno je postojanje kastela kvadratne osnove sa ugaonim kulama. Osnova kastela je nepravilna, jer su bedemi nejednake dužine.( Slika 19 ) Najduži je severni bedem ( 31 m ), a najkraći istočni (28,80 m), dok se južni i zapadni međusobno razlikuju. Objekat je u celini slabo očuvan, a kule u velikoj meri su uništene. Svi bedemi i kule su izgrađeni od pritesanog kamena uz upotrebu belog krečnog maltera sa sitnim šljunkom ili tucanim kamenom. Jedino je kod popravke severnog bedema i delova zapadnog i istočnog bedema uz  kule upotrebljen crvenkasti malter sa tucanom opekom. Severni bedem je najoštećeniji, okrenut je prema Dunavu, na kome je konstantovan otvor kapije. Južni bedem je bio vidljiv još pre početka iskopavanja.[1]
Određene građevinske faze se mogu zapazitina unutrašnjoj strani bedemskog zida, na onom mestu gde su se na bedem naslanjale ugaone građevine. U gornjem delu zida upotrebljen je crvenkasti malter svetlije boje, sa dosta kreča i šljunka, a ispod te zone malter ima tamniju crvenu boju sa krupnije tucanom opekom i sa nešto manje šljunka. U strukturi zida zapaža se da je i pritesan kamen drugačijeg oblika u odnosu na ostale zidove. Taj deo je bio dodat ili ubačen u stariji, oštećen ili porušen zid.
Kroz zapadni bedem konstantovani su tragovi jednog koso postavljenog kanala, koji prolazi kroz bedem u pravcu severozapad – jugoistok. Kanal je građen od opeka sa crvenkastim malterom, čije je dno popločeno opekom. Širina kanala iznosi oko pola metra.[2]


[1]   П. Милошевић, Сип, касноантичко утврђење, Старинар XXXIII – XXXIV, Београд 1984., стр.  357
[2]   Isto.

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.