05.11.2012.

Ljubičevac - Glamija


Lokalitet Glamija se nalazi neposredno na obali Dunava, oko 2 km nizvodno od sela Ljubičevac, na velikoj okuci prema selu Grabovica.
Godine 1939. Fjuks je zabeležio da se na lokalitetu Glamija nalazi utvrđenje za koje je smatrano da bi mogao biti rimski kastel. V. Kondić u svom izveštaju sa rekognosciranja obale Dunava 1965. godine, dao je podatke o sadašnjem stanju kastela, čije dimenzije iznose oko 25 x 25 m. Utvrđenje je skoro u potpunosti uništeno vađenjem kamena, ali se prema pravcu pružanja rovova može približno oceniti da su zidovi pripadali manjem pravougaonom kastelu. Zbog velike razorenosti lokaliteta, nisu bili otkriveni ostaci bedema. Ispitan je samo deo uz severni rov, gde su konstanotovani tragovi poda, koji je bio poplpčan odlomcima opeka i sitnog kamena od oblutaka. Na dubini od 0,20 m ispod pomenutog popločanja, postojalo je drugo popločanje, takođe od oblutaka i opeka. Na dubini od 0,20 m, ispod drugog uočenog popločanja otkrivena je mala potkovičasta peć, prečnika 0,78 m, ispunjena šljunkom izmešanim sa garežom. Na dubini od 0,50 m ispod nivoa potkovičaste peći, konstantovan je zid. Zid je rađen od lomljenog kamena i krečnog maltera sa velikom količinom rečnog šljunka. Očuvana debljina zida iznosi 1,10 m. Utvrđenje na lokalitetu Glamija je nastalo u početku IV veka, a na početku V veka je već bilo napušteno.[1]


[1] M. Паровић - Пешикин, ЉубичевацГламија, Ђердапске свеске II, Београд 1984., стр. 138  

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.