4. 4. 2011.

Velika Kamenica

Selo dobija ime po kamenitom zemljištu na kome se nalazi. Najstariji je ostatak iz prošlosti «džinovsko» groblje zvano Đinarec, na kome ima velikog kamenja, gde su ranije iskopavane ljudske kosti koje su bile veće od kostiju današnjih ljudi, jer su ostale po pričanju od džinova, po kojima je i ime dato groblju, koje je do danas neispitano.
     
O zasnivanju sela u nekadašnjem Seljištu nema podataka, sem da je nekada, po predanju, na mestu zvanom Špital bila neka bolnica. Sa selišta selo je premešteno u Malo selo krajem XVII veka, a sadašnje mesto zaseljeno je krajem XIX veka. Najstariji pomen o ovom selu imamo iz 1723. godine, da bi 1736. godine bilo zabeleženo da ima 132 kuće.
Poreklo današnjeg stanovništva nije poznato, sem da su stari preci «bežali u Vlašku» i odande se kasnije vraćali. Noviji doseljenici su delom iz Vlaške a delom iz drugih krajeva Timočke Krajine i Srbije. Godime 1846. selo Velika Kamenica ima 91 kuću.
Danas selo ima 1514 stanovnika.

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.