04.04.2011.

Sip

Sip, selo kraj đerdapske brane i nekadašnjeg Sipskog kanala starije je naselje i na Langerovoj karti zabeleženo kao palanka. Međutim, ono je vremenom opalo. Od 40 kuća koliko je imalo 1739. godine, u 1783. godini prema izveštaju austrijskog uhode Turatija spalo je samo na «6-8 turskih i 10 vlaških kuća».

        
Ali već 1846. godine Sip ima 63 kuće. Po predanju selo je prvobitno bilo u Seljištu, a osnovali su ga ljudi sa Šar planine, koji su se zbog turskog zuluma raselili u Vlašku. Kada se 1723. godine stanovništvo povratilo iz Vlaške, selo je obnovljeno na sadašnjem mestu. Kasnije se u Sip doseljavaju stanovnici iz drugih krajinsko – ključkih sela.
Danas Novi Sip ima 1029 stanovnika.

Izvor sa sajta: http://www.kladovo.org.rs/foto/sip.php.htm

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.