05.11.2012.

Castra Tricornia


Castra Tricornia je rimsko utvrđenje lokalizovano prema rimskim itinerarima na 14 km od Singidunuma, čije ostatke je prvi snimio F. Kanic na uzvišenju, koje je činilo seosko groblje. Danas tih ostataka nema, ali je manjim arheološkim iskopavanjem 1958. godine ipak potvrđeno skromnim ostatkom zida ili podzida.[1] Pretpostavljeno brdo na kome se nalazilo utvrđenje je bilo uzdignuto oko 160 m, i sa te strane je bilo nepristupačno. Sa suprotne strane nagib je blaži i visinska razlika ne prelazi 60 m. Sa ove strane može se kontrolisati sva okolina uz Dunav do Vinče, i na drugoj strani do Grocke, pa čak i dalje.[2]


[1]  М. Гарашанин, В. Кондић, Љ. Зотовић, Б. Ферјанчић, Београд од почетка сеобе народа до досељења Словена, Историја Београда 1, Београд 1984., стр. 83
[2]  В. Кондић, Антички Ритопек, Годишњак града Београда, 4, Beograd 1957., str. 35 

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.