05.11.2012.

Ušće Timoka


Na levoj obali Timoka, neposredno iznad mesta gde se uliva u Dunav, nalazi se tvrđava koja nije arheološki istraživana, ali je spominju raniji istraživači. U rimskim izvorima se spominje kao Dortico, Marsilji je navodi pod imenom Deč, dok Kanic navodi da se utvrda nalazi 2,5 km od ušća Timoka.[1] Rekognosciranjem terena 1991. godine, nisu konstantovani ostaci fortifikacije, kao ni tragovi materijalne kulture.[2]


[1] Isto, 46
[2] П. Шпехар, op. Cit., 87

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.