5. 11. 2012.

Velike i Male Livadice


Uzvodno Dunavom od nekadašnje karaule na Lepenskom viru, na odstojanjima od 2 do 4 km, locirani su fortifikacioni objekti Velike i Male Livadice.
Arheološka iskopavanja na osmatračnici – speculumu na lokalitetu Male Livadice, počela su 1969. godine, a istovremeno je započeto sistematsko iskopavanje kastela na Velikim Livadicama. Sistematskim iskopavanjem osmatračnice, zahvaćen je ceo objekat, tako da se utvrdila tehnika gradnje zidova. Karakteriše je gradnja krupnim kamenom blokovima, koji imaju poligonalne forme, dok je lice zidova obrađeno tesanim kamenom ravnoga izgleda.Istovremeno se radilo i na objektu, kastel na Velikim Livadicama. Postignuti reziultati su ukazali na paralele arhitektonskih konstrukcija, čije su karakteristike već konstanovane na osmatračnici na Malim Livadicama. Tom prilikom su otkriveni bedemi i utvrđene njihove dimenzije. Pored bedema otkrivena je severoistočna kula, dužine zida 3,5m, širine 2 m, sa očuvanom visinom 0,30 m. Radovi su nastavljeni i naredne 1970. godine, koji su bili usmereni na unutrašnjost utvrđenja. Posle definitivnog ispitivanja, ustanovljene su dimenzije od 40 x 40 m. Tokom ove kampanje upotpunjena je slika ovog utvrđenja, iskopavanjem južnog spoljnog bedema. ( Slika 10 )
Fortifikacioni objekti Male i Velike Livadice imali su stražarsku i odbrambenu funkciju. U kasnom rimskom periodu kao i u vizantijsko doba, kastel nije obnavljan, zbog čega nije dobro očuvan kao što je to slučaj sa susednim fortifikacionim objektima na dunavskom limesu. Kraj egzistencije kastela gradac na velikim Livadicama se vezuje posle okončanja trajanovih dačkih ratova, odnosno definitivnog odsvajanja Dakije. Kontinuitet daljeg života nije utvrđen ni na stražarskom objektu stacioniranom 2 km nizvodno, na Malim Livadicama, što upućuje na zaključak da su oba objekta istovremeno likvidirana i isključena iz naknadnih dogradnji sistema dunavskog limesa.[1]

[1]   Д. Пилетић, Велике и Мале Ливадоце, античка осматрачница и кастел, Старинар XXXIII – XXXIV, Београд 1984., стр. 187

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.