5. 11. 2012.

Trajanov most - Pontes


Kastel Pontes nalazi se na oko 5 km nizvodno od Kladova, u čijoj blizini se nalaze ostaci Trajanovog mosta, sagrađenog 103 – 105. godine. Kastel Pontes je izgrađen istovremeno sa kastelom Drobeta na suprotnoj strani Dunava.[1]
Prvi koji nam je ukazao na ostatke kastela na desnoj obali Dunava, bio je Marsilji. Obilazeći obalu Dunava, F. Kanic je uočio ostatke Trajanovog mosta, kao i ostatke utvrđenja koje ga je branilo. Zaštitna sistematska iskopavanja sprovedena su 1979. godine prilikom izgradnje hidroelektrane Đerdap II. Istraživanja su bila usmerena na desnu obalu Dunava, tako da je tom prilikom konstantovano utvrđenje sa dimenzijama 112 x 120 m, bez vidljivih isturenih ugaonih kula. Nasuprot pomenute veće, konstantovana je i manja utvrda, dimenzija 50 x 30 m, na levoj obali nekadašnjeg korita reke. Veće utvrđenje koje se nalazilo nizvodno od mosta, uslovilo je postojanje života u kontinuitetu od I do IV veka. Utvrđenje je sagrađeno delom na veštačkoj peščanoj platformi. Bedemi su u temelju građeni od lomljenog kamena i rečnih oblutaka, vezanog malterom, dok je zona iznad temelja građena od većih, pravilno obrađenih kamenih blokova. ( Slika 21 )Istom prilikom je izgrađena i istočna kapija, flankirana dvema kulama, koje su imale dimenzije 2,25 x 2,25 m, dok je zapadna kapija bila flankirana sa dve kvadratne kule, dimenzija 2 x 2 m. Istražen je takođe i, južni bedem gde je uočena prvobitna kapija. Na severnom bedemu je uočena jugoistočna ugaona kula, pravougaone osnove, spoljašnjih dimenzija 5 x 4,5 m. Na osnovu nalaza pokretnog materijala, uočeno je pet građevinskih  faza.
Prva faza obuhvata period izgradnje, i odnosi se na I i II vek
Druga faza se odnosi na izgradnju naselja u II veku.
Treća faza se vezuje za period od II do III veka.
Četvrta faza se vezuje za nalet varvara u IV veku. Za ovu fazu je karakteristično dodavanje spoljne kule na istočnom bedemu.[2]
Peta faza obuhvata period hunskog prodora o čemu svedoče ostave novca od pet zlatnih solida Teodosija II, nađenoj na podu kuće.[3]


[1]  M. Vasić, op. Cit., 178
[2]  J. Rankov, op. Cit., 186
[3]  M. Vasić, V. Kondić, op. Cit., 110

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.