05.11.2012.

Mihajlovac - Blato


Na oko 3,5 km severozapadno od Mihajlovca, udaljenom 300 m od Dunava, na jednom uzvišenom platou, na lokalitetu Blato, nalaze se ostaci kasnoantičlog utvrđenja koje se pominje u izvorima. Presecanjem trase savremenog puta Negotin – Kladovo, uništen je zapadni deo i zapadni krajevi severnog i južnog odbrambenog bedema utvrđenja.
Prva istraživanja zaštitnog sistematskog karaktera su izvršena 1964. godine.[1]
Utvrđenje u Mihajlovcu se sastoji od kule kvadratnog oblika, veličine 19,32 x 19,54 m, utvrđene snažnim bedemima sa četiri stuba u unutrašnjosti, koji su nosili visoku kulu osmatračnicu, i spoljašnjih odbrambenih bedema. ( Slika 26 ) Ulaz u kulu nalazi se na istočnom zidu. Ulaz je u jednom trenutku zazidan lomljenim kamenom i opekama ulivenim u krečni malter bez određenog reda. U unutrašnjosti kule otkrivena su tri stupca kvadratne osnove, približno istih dimenzija, oko 1,70 x 1,70 m, sa neznatnim odstupanjima. Sačuvana je samo cela dužina istočnog bedema.
Utvrđenje je datovano na osnovu pokretnog materijala u drugu polovinu IV veka. Stradalo je u požaru, do kojeg je došlo prilikom nekog od napada početkom V veka, ili najkasnije u velikoj rušilačkoj najezdi 441. godine.[2]

[1] Lj. Prodanović, Lj. Zotović, Početni radovi Arheološkog instituta na istraživanju arheoloških spomenika priobalnog pojasa Dunava, Arheološki pregled, 6, Beograd 1964., str. 57
[2] M.Томовић, Михајловац Блато, касноантичко утврђење, Ђердапске свеске III, Београд 1986., стр. 413 

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.