5. 11. 2012.

Radujevac - Karamizar


Između Prahova i ušća Timoka, na oko 0,5 km uzvodno od Radujevca, na potezu Karamizar, nalazi se manje utvrđenje, dimenzija oko 60 x 60 m, koje je prvi primetio F. Kanic.[1] Sondažnim istraživanjima sprovedenim 1960. godine konstantovano je da utvrda ima kvadratni oblik, dimenzija 50 x 50 m, sa isturenim kružnim kulama na uglovima, od kojih je jedna iskopana. ( Slika 30 ) Bedemi kastruma su različite debljine i rađeni su od kamena u donjim, i kombinacijom kamena, opeke i maltera u gornjim zonama.
Na osnovu nalaza pokretnog materijala i elemenata vojne arhitekture, kao i na osnovu tehnike izgradnje koja je primenjena, fortifikacija je opredeljena u period IV do VI veka.[2]


[1] П. Шпехар, op. Cit., 87
[2] Ђ. Јанковић, op. Cit., 45

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.