5. 11. 2012.

Zidinac


Lokalitet Zidinac se nalazi 3 km zapadno od Salduma, na desnoj obali potoka Zidinac, u blizini njegovog ušća u Dunav. Manje utvrđenje na zidincu – speculum, smešteno je na nešto uzdignutom platou. Ovo utvrđenje dominira okolinom, i iz njega se lako mogu braniti prolazi u klisuri.[1] Utvrđenje na Zidincu je kvadratne osnove, dimenzija 17,5 x 17,5 m, pravilno orijentisano prema stranama sveta. ( Slika 6 ) Sagrađeno je od lomljenog kamena u malteru, u sačuvanim delovima bez opeka. Veće pritesano kamenje slagano je uz ivice, dok je jezgro zidova ispunjeno trpancem, sitnijim kamenom i šljunkom. Zidovi su očuvani u visini do 1,5 m, i debljine 1,5 m. U sevroistočnom uglu utvrđenja, sa unutrašnje strane, istražena je manja prostorija – kula, sa ulazom širine 0,80 m na južnoj strani.Utvrđenje na Zidincu je jednoslojno, gde nije uočena pregradnja i eventualna obnova.[2]


[1] П. Петровић, Зидинацкасноантички speculum, Старинар XXXIII – XXXIV, Београд 1984., стр. 127
[2] Isto.

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.