05.11.2012.

Margum


Rimski grad Margum je ležao na desnoj obali Morave, u blizini njenog ušća u Dunav, kod današnjeg Orašja. ( Slika 2 ) Arheološka istraživanja u Margumu su vršena na dosta ograničenoj teritoriji i ona nisu mogla dati rezultate na osnovu kojih bi se mogla utvrditi topografija ovog antičkog grada. Tragove rimskog naselja prvi su zabeležili Medović i Jireček. F. Kanic je prilikom obilaska ovih krajeva video na desnoj obali Morave kod sela dubravice pravougaoni prostor, sa ostacima jedne veće građevine. Iskopavanja su vršena 1947 – 1949. godine i tom prilikom su otkriveni temelji jedne kasnoantičke građevine sa hipokaustom. U toku te kampanje je utvrđeno postojanje tri građevinske faze u Margumu, pa građevina otkrivena u ovoj kampanji bi pripadala trećoj fazi.[1]


[1] M. Mirković, op. Cit., 54

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.