05.11.2012.

Gospođin Vir


Lokalitet Gospođin vir je poznat po dobro očuvanim tragovima antičkog puta, koji je išao obalom Dunava, povezujući brojna manja i veća utvrđenja, a zatim i po tablama Tiberija, Klaudija i Domicijana, uklesanim na okomitoj steni neposredno uz put. U blizini ovih tabli nalazi se stražara pravougaone osnove, sa dimenzijama 10,90 x 4,50 m. Tri zida stražare su načinjena od lomljenog i pritesanog kamena u malteru, a za četvrti, podužni zid, iskorišćena je stena koja je na ovom mestu skoro vertikalna i ravna. Objekat se sastoji od dve prostorije, sličnih unutrašnjih dimenzija. Ulaz u stražaru se nalazio na istočnom zidu južne prostorije, okrenut obali reke. Zidovi stražare su mestimično očuvani u visini od 1,20 m. Unutar ove dve prostorije je mestimično očuvan pod od fragmentovanih opeka. Uz južni deo staze je konstantovan još jedan zid pravca sever – jug, naknadno dograđen. Na očuvanim delovima stražare u Gospođinom viru ne uočavaju se nikakve prepravke nastale tokom duge upotrebe, već samo manje intervencije kao što su više puta malterisane unutrašnje površine prostorija. Delimično oštećena stražara je korišćena i u srednjem veku za povremeno stanovanje, dok naselje čiji su žitelji koristili antičkiu stražaru nije konstantovano u blizini lokaliteta.[1]

[1] Д. Минић, Госпођин вир античко и средњовековно налазиште, Старинар XXXIII – XXXIV, Београд 1984., стр. 147

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.