05.11.2012.

Veliko i Malo Golubinje


Nizvodno Dunavom od Porečke reke konfiguracija terena je ukazivala na postojanje antučkih ostataka. Pre početka zaštitnih iskopavanja bili su nam poznati podaci iz naučne literature o čemu je pisao Valtrović, kao i podaci od strane F. Kanica i E. Swobode. Prilikom rekognosciranja 1965. godine, ustanovljeno je postojanje jednog antičkog kastela u Malom Golubinju, kao i postojoanje dve osmatračnice uzvodno i nizvodno od samog kastela. ( Slika 15 ) U Velikom Golubinju su zapaženi delovi antičkih zidova, što je sve ukazivalo na deo odbrambenog sistema rimskog limesa. Prilikom sondažnih istraživanja 1967. godine u cilju utvrđivanja osnove gabarita kastela, uočena su dva zida. Tokom daljih radova 1968. i 1969. godine, detaljno je ispitana severozapadna ugaona kula kružne osnove od pritesanog kamena sa malterom, popločena opekom, čiji prečnik iznosi 5,40 m. Na udaljenosti 0,70 m, od predhodne kule, uočena je druga kula kružne osnove. Na istočnom bedemu uočen je zid neke veće građevine, rađen na tipičan vizantijski način.
Nizvodno od Malog Golubinja, na udaljenosti od 1,5 km, nalazila se manja osmatračnica u neposrednoj blizini manjeg potoka, locirana kao Nešin potok. Ovaj manji fortifikacioni objekat bio je kvadratne osnove, dimenzija 8,53 m, sa manjim odstupanjima usled naknadne oštećenosti na istočnoj i južnoj strani. Zidovi su građeni od pritesanog kamena vezanog malterom. Ispitivanjem unutrašnjosti osmatračnice, utvrđen je sokl, dimenzija 1,30 m, dok je širina zida iznosila 1 m.[1]


[1]  Љ. Поиповић, Мало и Велико Голубиње, римско и византијско налазиште, Старинар XXXIII – XXXIV, Београд 1984., стр.. 297

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.