05.11.2012.

Fortifikacioni sistemi


Duž Dunava, počev od Beograda do granice sa Bugarskom, postoji odbrambeni sistem, koji se sastoji od čitavog niza manjih i većih gradnji, međusobno vezanih signalnim uređajima. ( Slika 1 )

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.