5. 11. 2012.

Milutinovac


Ranovizantijski kastel u selu Milutinovcu, podignut je na strateški povoljnom mestu, tamo gde je dunavski ključ najuži. Poseban razlog za podizanje utvrđenja na ovom mestu proizišlo je iz potrebe da se obezbedi kritična tačka, veliki sprud koji daleko zalazi u vode Dunava, i tako predstavlja idealno mesto za prelaz neprijatelja.
O lokalitetu ne postoje određene arheološke beleške. Utvrđenje je arheološki istraženo 1981. i 1982. godine. Tom prilikom je otkriveno utvrđenje, koje je u osnovi predstavljalo blago naglašeni trapez. ( Slika 23 ) Spoljne dimenzije utvrđenja iznose 52 x 57 m. Uglovi utvrđenja završeni su kružnim kulama. Samo južna kula na obali ima u osnovi pun krug, a ostale ugaone kule su elipsoidne. Na sredini obalnog bedema otkrivena je i jedna četvorougaona kula kroz koju se verovatno i ulazilo u utvrđenje. Bedemi i kule rađeni su u tehnici opus mixtum, sa smenjivanjem libažnih pojaseva od pet redova opeka i pojaseva od tri do četiri reda kvadera.[1] Ovo utvrđenje  se ne razlikuje mnogo od drugih utvrđenja na dunavskom limesu, koja su pouzdano datovana u VI vek. Utvrđenju u Milutinovcu prilikom podizanja predhodila je samo jedna dačka građevina od slabog materijala, koja je u vreme podizanja bila u potpunosti negirana, pa se može reći da je ovo utvrđenje podignuto na čistom terenu. Pomenuta dačka građevina leži pod severnim uglom utvrđenja u Milutinovcu. Dačka građevina je u osnovi oblika pravougaonika, razmera 30,80 x 12,90 m. Namena građevine nije poznata, a datovana je na osnovu keramičkog materijala u vreme od II veka stare ere do sredine I veka nove ere[2]

[1] П. Милошевић, М. Јеремић, Кастел у Милутиновцу, Ђердапске свеске III, Београд 1986., стр. 251
[2] Isto.

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.