05.11.2012.

Pesača


Lokalitet Pesača se nalazi na ušću rečice Pesače u Dunav, u prostranoj dolini koja je zatvorena visokim i strmim padinama venca Greben. Veći deo lokaliteta je oštećen, jer je na njemu intenzivno eksploatisan kamen, pa su u tu svrhu načinjena dva visoka nasipa za industrijsku prugu. Nasipima je pokriven znatan deo lokaliteta, a za njihovo pravljenje je sa okolnog prostora skinut površinski sloj, tako da su gornji kulturni slojevi uništeni. Arheološka istraživanja sprovedena su 1968. i 1969. godine, koja su bila skoncentrisana na centralni deo doline, na slobodna i manje oštećena mesta. Na istraženom prostoru otkriveni su tragovi jednog praistorijskog naselja, delovi manjeg antičkog utvrđenja i jedna srednjovekovna nekropola. Utvrđenje na Pesači se sastoji od kule četvorougaone osnove i šireg, naknadno ograđenog prostora. Kula je kvadratne osnove, spoljašnjih dimenzija 7,50 x 7,50 m, sa ulazom na južnom zidu. ( Slika 9 ) Izgrađena je od pritesanog kamena i maltera. U unutrašnjosti kule mestimično je sačuvan pod od fragmentovanih opeka. Naknadnim proširenjem utvrđenja, kula je uklopljena u jedan dosta veliki četvorougaono prostor omeđen zidovima koji su se samo mestimično sačuvali. Zidovi su izgrađeni od lomljenog kamena i rečnih oblutaka sa trpancem u sredini, koji se znatno razlikuje od zidova kula.
Utvrđenje na Pesači imalo je stražare, koja je služila za kontrolu kretanja putem koji je ovuda prolazio. Kula je izgrađena polovinom III veka, a početkom IV veka zidovima je ograđen prostor oko kule.[1]

[1] Д. Минић, Песача, античко утврђење и средњовековна некропола, Старинар XXXIII – XXXIV, Београд 1984., стр. 171 - 175

Нема коментара:

Постави коментар

Neprikladni komentari će biti obrisani.